Skip to main content

Współpraca

Szpital Świętej Rodziny (Madalińskiego)
Jestem asystentem w Szpitalu Świętej Rodziny w Warszawie, ul. Madalińskiego 25. Jest to szpital ginekologiczno-położniczy, jeden z największych i najnowocześniejszych w Warszawie. W 2009 roku urodziło się tam prawie 4000 dzieci. Budynek szpitalny przeszedł w ostatnim czasie całkowitą modernizację.
Szpital działa w oparciu o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ). Na podstawie tego kontraktu koszty bezpośrednio związane z porodem oraz opieką medyczną nad noworodkiem pokrywa NFZ, natomiast pacjentka wnosi opłatę za usługi ponadstandardowe na życzenie np. znieczulenie zewnątrzoponowe porodu (bez wskazań medycznych), pojedynczą salę porodową, czy indywidualną opiekę (lekarza lub położnej) podczas porodu.
www.szpitalmadalinskiego.pl

Współpraca ze szpitalami prywatnymi: CM Damiana oraz Iatros
W ramach tej współpracy wykonuję operacje zarówno laparoskopowe jak i techniką tradycyjną. Na terenie wymienionych placówek możliwe jest odbycie porodu, w trakcie którego obejmuję pacjentkę opieką lekarską. Dotyczy to zarówno porodu naturalnego (CM Damiana), jak i przez cięcie cesarskie.
www.damian.com.pl
www.iatros.pl

Polski Bank Komórek Macierzystych
Novum - Bank Komórek Macierzystych

Pobranie krwi pępowinowej następuje w trakcie porodu (zarówno porodu naturalnego, jak i przez cięcie cesarskie). Umowa dotycząca pobrania i przechowywania krwi pępowinowej zawarta między kobietą ciężarną i Bankiem Komórek Macierzystych może być podpisana długo przed porodem (np. w celu skorzystania z aktualnej promocji cenowej) lub nawet „w ostatniej chwili”.