Skip to main content

NIFTY - Nowość!

Test NIFTY

Jest to całkowicie nowa jakość w badanich z zakresu diagnostyki prenatalnej. Dotychczas do ostatecznego rozstrzygnięcia, czy badany płód jest rzeczywiście dotknięty zespołem Downa (lub inną chorobą genetyczną) konieczne było wykonanie testu inwazyjnego (biopsja kosmówki, amniopunkcja), który łączy się z ryzykiem wystąpienia powikłań groźnych dla płodu z poronieniem włącznie.

Test NIFTY polega na badaniu materiału genetycznego płodu, który przedostał się do krwi matki. Wystarczy jednorazowe pobranie od ciężarnej małej próbki krwi (już od 10 tygodnia ciąży), aby otrzymać praktycznie jednoznaczną odpowiedź czy u płodu występuje choroba genetyczna. Przy okazji ustalona zostaje płeć dziecka.

ZOBACZ FILM NA TEMAT TESTÓW
https://www.youtube.com/watch?v=Yq4w1ZFmLYM&feature=youtu.be