Skip to main content

Asysta przy porodzie jest możliwa w szpitalu publicznym lub prywatnym.

Szpital Świętej Rodziny w Warszawie, ul. Madalińskiego 25.
Jest to szpital ginekologiczno-położniczy, jeden z największych w Warszawie, w 2006 roku urodziło się tam prawie 3000 dzieci. Szpital działa w oparciu o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Na podstawie tego kontraktu koszty bezpośrednio związane z porodem pokrywa NFZ, natomiast pacjentka wnosi opłatę za usługi ponadstandardowe np. znieczulenie zewnątrzoponowe porodu, pojedynczą salę porodową czy indywidualną opiekę podczas porodu.

Szpitale prywatne:
Szpital Damiana , ul Wałbrzyska 46
Iatros , ul. Wojskowa 13 A
Na terenie wymienionych placówek możliwe jest odbycie porodu, w trakcie którego obejmuję pacjentkę opieką lekarską. Dotyczy to zarówno porodu naturalnego, jak i przez cięcie cesarskie.
Na życzenie, podczas porodu możliwe jest znieczulenie zewnątrzoponowe jako metoda łagodzenia bólu porodowego.