Skip to main content

USG

Możliwość rejestracji badania na płycie DVD

● Rutynowe badania USG w ciąży fizjologicznej(zgodnie z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego)

 w 11-14 tygodniu ciąży : pomiary biometryczne, ocena anatomii płodu,w tym ocena przezierności karkowej (NT) i kości nosowej (NB)
 w 20 tygodniu ciąży (18 – 22) : pomiary biometryczne (BPD, AC, HC,FL), ocena budowy płodu, łożyska, naczyń pępowiny
 w 30 tygodniu ciąży (28 – 32) : pomiary biometryczne (BPD, AC, HC,FL) z wyliczeniem szacunkowej wagi płodu, ocena budowy płodu,łożyska, naczyń pępowiny, ocena płynu owodniowego (AFI)

● Monitorowanie rozwoju płodu w ciąży powikłanej i ciąży tzw. „wysokiego ryzyka”

● Ocena narządu rodnego przy pomocy głowicy przezpochwowej (TV)
Diagnostyka torbieli (guzów) jajników, mięśniaków macicy, wad rozwojowych macicy, stanów zapalnych narządu rodnego

● Diagnostyka niepłodności – monitorowanie owulacji
Ocena szerokości i wyglądu endometrium, ilości i wymiarów pęcherzyków jajnikowych (Graafa)

● Ocena kanału szyjki w ciąży (w przypadku zagrażającego porodu przedwczesnego i/lub niewydolności szyjki macicy)